Wytyczenia i wznowienia granic nieruchomości

wytyczenia granic nieruchomości

Nasza firma zajmuje się wznawianiem granic nieruchomości. Ta usługa zwykle jest przeprowadzana, gdy doszło do przesunięcia lub zatarcia pierwotnej linii granicznej. Może do tego dojść na skutek zaniechania użytkowania danego terenu przez dłuższy czas bądź na skutek nielojalności sąsiedzkiej.

Sprawdzeniem poprawności przebiegu granic może zajmować się wyłącznie doświadczony geodeta. Co ważne: wykonanie tej usługi może zlecić nawet osoba, która nie jest właścicielem działki – np. gdy jest zainteresowana zakupem danej nieruchomości. Koszt tej usługi zwykle waha się między 1500 a 2000 złotych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wytyczania i wznawiania granic nieruchomości serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.